Cyberbezpieczeństwo – zagrożenia dla dzieci w sieci?

Szkolenie online Cyberbezpieczeństwo – jakie zagrożenia czyhają na dzieci w sieci? – zapisz się na prawie dwugodzinne Szkolenie na żywo.  13.09.2021r. g.17:00

 

77,00 

SKU: cyberbezpieczenstwo-jakie-zagrozenia-czyhaja-na-dzieci-w-sieci-2 Kategoria: Kurs: Cyberbezpieczeństwo- dzieci w sieci

Availability: Na stanie

Szkolenie na żywo  w Centrum Organizacji Szkoleń zakończone jest certyfikatem, a także dostępem do skryptu ze szkolenia w formacie PDF, linkami do materiałów i filmików profilaktycznych oraz przykładowych scenariuszy zajęć. Ukończone szkolenie  uprawnia również do otrzymania wzoru procedur reagowania szkół w przypadku ujawnienia zjawiska cyberprzemocy.

Dwugodzinne Szkolenie na żywo  13.09.2021r. g. 17:00

Cyberbezpieczeństwo – jakie zagrożenia czyhają na dzieci w sieci?

W obliczu rozwoju nowych technologii, a zwłaszcza w obecnej sytuacji, gdy edukacja przeniosła się do wirtualnej rzeczywistości, zagrożenia internetowe stały się jeszcze bardziej powszechne. Kadra pedagogiczna szkół i przedszkoli,  jako jeden z podmiotów działania systemu oświaty jest zobowiązana przekazać uczniom wiedzę na temat różnych zagrożeń i sposobów radzenia sobie z nimi, ale także wspierać i reagować w sytuacji, gdy młody człowiek stanie się ofiarą lub sprawcą cyberprzemocy. Szkolenie przybliży najczęstsze zagrożenia świata wirtualnego i sposoby przeciwdziałania tym niebezpieczeństwom.

Program szkolenia na żywo

 1. Specyfika korzystania z sieci przez dzieci młodsze.
 2. Klasyfikacja zagrożeń internetowych – niebezpieczne treści, zachowania, kontakty, naruszenie prywatności i danych osobowych i zagrożenia związane z działalnością komercyjną firm online.
 3. Ochrona prawna przed cyberzagrożeniami.
 4. Uzależnienie od Internetu
 5. Warte polecenia przykłady oddziaływań profilaktycznych z zakresu cyberzagrożeń skierowanych do dzieci i rodziców.

Opis Szkolenia na Żywo

Celem szkolenia jest zrozumienie istoty, skali oraz sposobów rozpoznania i przeciwdziałania zagrożeniom w świecie wirtualnym, na które narażone są dzieci, nawet te najmłodsze. Uczestnicy szkolenie poznają możliwe środki zaradcze i sposoby reagowania, gdy dziecko stanie się ofiarą cyberzagrożeń. Zostaną wyposażeni także w umiejętność przekazania zdobytej wiedzy teoretycznej rodzicom swoich podopiecznych, by skutecznie pedagogizować rodziców w zakresie istniejących zagrożeń.

Podczas szkolenia przybliżone zostaną najczęstsze zagrożenia internetowe, jakie czyhają na najmłodszych użytkowników Internetu, a także omówione zostaną procedury postępowania w sytuacjach ujawnienia takiego zjawiska. Uczestnicy otrzymają narzędzia ułatwiające współpracę międzyinstytucjonalną oraz przykłady zajęć i materiałów profilaktycznych z przedmiotowej tematyki.

Korzyści dla uczestnika kursu w Centrum Organizacji Szkoleń

Uczestnicy szkolenia:

 1. Poznają klasyfikację cyberzagrożeń oraz najważniejsze uregulowania prawne dotyczące przeciwdziałania temu zjawisku.
 2. Zapoznają się ze sposobami interweniowania w sytuacji ujawnienia na terenie placówki oświatowej zjawiska cyberprzemocy. 
 3. Otrzymają schematy działań interwencyjnych, przykłady materiałów i scenariuszy do przeprowadzenia zajęć profilaktycznych.
Szkolenie przeznaczone jest dla
 • Nauczycieli
 • Pedagogów szkolnych
 • Wychowawców  placówek przedszkolnych
 • Szkół podstawowych
 • Dyrektorów szkół
 • Rodziców dzieci młodszych
Szkolenie poprowadzi Lidia Cynt

lidia cynt magister pedagogiki resocjalizacyjnej, pedagog szkolny, trener umiejętności społecznych, edukator w zakresie kompetencji miękkich i zagadnień z zakresu pedagogiki, realizatorka licznych szkoleń dla pracowników oświaty, rodziców i uczniów, występuje w roli prelegenta na konferencjach naukowych i szkoleniach dla różnych grup zawodowych. Przez prawie dekadę była pracownikiem olsztyńskiej Policji, gdzie zajmowała się problematyką osób nieletnich oraz inicjowaniem działań z zakresu profilaktyki społecznej i komunikacji międzyinstytucjonalnej. Autorka lokalnych policyjnych programów profilaktycznych, m.in. z zakresu przeciwdziałania handlowi ludźmi, odpowiedzialności prawnej nieletnich, cyberzagrożeń, przeciwdziałania przemocy w rodzinie.

Przewiń do góry