Flash edukacyjny

Klasyfikacja uczniów ze SPE Klasyfikacja uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi:  Specjalne potrzeby edukacyjne wynikają z trudności, z jakimi dziecko mierzy się w różnych aspektach edukacyjnych oraz  na różnych etapach swojego życia. Specjalne potrzeby edukacyjne mogą …

Flash edukacyjny Przeczytaj »